آنتن RFID

آنتن های RFID

آنتن های RFID که از عناصر اصلی یک سیستم RFID  هستند از ریدر RFID انرژی دریافت کرده و آن را به صورت امواج RF به برچسب هایRFID  حاضر در مجاورت آنتن انتقال می دهند. در واقع اگر ریدر RFID "مغز" یک سیستم RFID باشد، آنتن های RFID "بازو" هستند، زیرا امواج RF را به برچسب ها منتقل می کنند و ارتباط بین تگ ها و ریدر RFID را برقرار می‌کنند.

 

 آنتن RFID

 

خرید آنتن

آنتن ها، جریان الکتریکی را به امواج الکترومغناطیسی تبدیل کرده و آنها را در محیط اطراف منتشر می کنند. زمانی که این امواج به آنتن تعبیه شده در تگ ها می رسند، مجدد به جریان الکتریکی تبدیل می شود و تگ با استفاده از آن جریان الکتریکی به کار می افتد و اطلاعات خود را منتشر می کند.

 

انواع آنتن RFID

آنتن های RFID دارای انواع مختلفی هستند و انتخاب آنتن باید بر اساس شرایط محیطی و کاربرد مورد نظر باشد. آنتن RFID را می‌توان به چند طریق دسته‌بندی کرد، از جمله برد محدوده قرائت:

  1. آنتن RFID برد کوتاه (Near-Field antenna)
  2. آنتن RFID برد بلند Far-field antenna))

دسته بندی دیگر براساس نوع انتشار است که دو نوع از معمول ترین و پر استفاده ترین آنتن ها عبارتند از :

  1. آنتن انتشار خطی (Linear Polarization Antenna)
  2.  آنتن انتشار دایره ای (Circular Polarized Antenna)

آنتن RFID

 

آن دسته از آنتن‌های RFID که دارای انتشار خطی هستند، دامنه و برد عملیاتی بیشتری داشته و در نتیجه برای پوشش فاصله‌های دور مورد استفاده قرار می‌گیرند و نیروی بیشتری دارند.

آنتن های انتشار خطی می توانند برای خواندن تگ ها از اجسام مختلف عبور کنند.

این دسته از آنتن ها نسبت به جهت گیری تگ ها حساس هستند. این بدین معنی است که بسته به زاویه و قرارگیری تگ، آنتن خطی ممکن است در خواندن تگ دچار مشکل شود.

اما در سمت دیگر آنتن‌های RFID با انتشار دایره‌ای قرار دارند که در مقایسه با آنتن‌های مدل انتشار خطی از دامنه، برد و نیروی کمتری برخوردار هستند؛ اما بر خلاف آنتن‌های انتشار خطی مشکل جهت‌گیری نداشته و قادر به قرائت تگ‌های RFID در تمامی جهات می‌باشند.

تماشا کنید:

RFID آنتن

 

با توجه به اهمیت آنتن در یک سیستم RFID، به هنگام خرید به پارامترهای آنتن، کاربرد مد نظر و شرایط محیطی توجه نمایید؛ چرا که عدم انتخاب صحیح آنتن RFID، می‌تواند عملکرد تمامی سیستم RFID را با اختلال مواجه کند.

ما با دقت و سرعت عمل متعهد به رفع نیازهای شما هستیم.

 

ساروین